Skip to main content

ABONA IT

Innowacyjność. Doświadczenie.

Usługi IT i Infrastruktura

ABONA IT to zespół specjalistów i administratorów IT, którzy chętnie pomogą Twojej organizacji w projektach związanych z tworzeniem nowych sieci oraz infrastruktury IT dla małych, rozwijających się przedsiębiorstw, jak również w większych projektach modernizacyjnych oferując najnowsze rozwiązania, zgodne z trendami na rynku oraz aktualną wiedzą.

Dzięki współpracy z najlepszymi producentami urządzeń dostarczymy wszelki niezbędny SPRZĘT oraz przygotujemy plan projektu odpowiadający Twoim wymaganiom i budżetowi.

Bezpieczeństwo danych i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw naszych klientów stanowią nasz priorytet.

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT

Nasz zakres kompetencji obejmuje:


- Active Directory w sieci lokalnej i Azure AD
- DNS (wewnętrzny, zewnętrzny)
- Zewnętrzne domeny DNS
- Usługi certyfikatów zewnętrznych
- DHCP
- Serwery plików
- Serwery wydruku
- Serwer terminali RDS
- Pulpit zdalny (RDGW)
- Korporacyjny urząd certyfikacji (CA)
- Microsoft Exchange onpremise i Office365
- Serwer Office Online
- AAD Connect
- Office 365 (w tym Microsoft Teams)
- SQL
- vCentre i System Center
- Sprzęt (hosty, SAN)
- Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych (Veaam, Commvault)
- Rozwiązanie antywirusowe (ESET)
- Monitorowanie SCCM
- RedGate SQL Monitor
- RedGate SQL Backup
- Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (ManagementEngine, Intune)
- INELO 4Trans
- Dell RemoteScan
- Aktualizacja serwerów i stacji roboczych Windows
- SharePoint

Dostawa sprzętu IT
Sprzęt Komputerowy
 • Laptopy Dell, HP, Lenovo
 • Monitory
 • Komputery stacjonarne, komputery all-in-one, mini-PC firm Dell, Fujitsu, HP
 • Akcesoria
 • Kable
 • Tablety
 • Smartfony
 • Drukarki i skanery
 • Serwery Dell, Fujitsu, HP
 • Aktywny sprzęt sieciowy od CISCO,
 • WatchGuard, HP, Unify i innych producentów
 • Zasilacze bezprzerwowe
 • Licencje na oprogramowanie Microsoft,
 • Microsoft Office 365, Dell Remote Scan, Veeam, Commvault i wiele innych.
Bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo Informatyczne

 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Zarządzanie dostępem
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie podatnościami
 • Ochrona końcowych punktów
 • Program edukacji i świadomości w obszarze bezpieczeństwa
 • Testowanie penetracyjne
 • Wirtualny dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (vCISO)
 • Przygotowanie i certyfikacja zgodnie z ISO 27001
 • Przygotowanie do audytu certyfikacji TISAX
 • Audyt bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Ciągłość działania procesów biznesowych i przywracanie po awarii
 • Bezpieczeństwo technologii chmurowych
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Rozwój i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • Ochrona danych zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
 • Opracowanie strategii dla architektury bezpieczeństwa
 • Etyczne hakerstwo
 • System zarządzania zgodnością
 • Analiza odchyleń
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Przegląd środków kontroli bezpieczeństwa
 • Audyt kodu
 • Skanowanie oprogramowania
Sieć Korporacyjna
Sieć Korporacyjna
 • Trasowanie, przełączanie, sieć centrów danych, bezpieczeństwo sieci, sieć Wi-Fi 
 • Planowanie, projektowanie i wdrażanie nowej architektury sieciowej  
 • Konfiguracja i obsługa zapór sieciowych nowej generacji, urządzeń UTM (kanałów Site-to-Site VPN, zdalnego dostępu VPN, kontroli aplikacji i plików, usług potwierdzania tożsamości, polityki filtrowania, translatorów adresów sieciowych) 
 • Projektowanie i wdrażanie wewnętrznych i zewnętrznych rozwiązań Wi-Fi 
 • Obsługa systemów monitoringu – dokumentacja, tworzenie programów i diagramów sieciowych 
 • Kontrola dostępu do sieci za pomocą systemu Cisco ISE – konfiguracja i wsparcie 
 • Współpraca z rozmaitymi dostawcami internetu i usługami wsparcia 
Telefonia IP, wideokonferencje, centra kontaktów

Telefonia IP, Wideokonferencje, Centra Kontaktów

 • Wdrażanie rozwiązań HA i UC, w tym prototypowania i właściwego tworzenia architektur 
 • Konfigurowanie komponentów związanych z UC (ujednoliconą komunikacją) w urządzeniach sieciowych 
 • Zarządzanie licencjami 
 • Tworzenie oszacowań cen i prowadzenie pełnego cyklu zaopatrzenia w urządzenia sieciowe UC/licencje 
 • Połączenie SIP i zarządzanie planem numeracji 
 • Konfigurowanie twardych klientów na miejscu (telefonów, zestawów pokojowych) oraz telefonów programowych (programów Cisco Jabber) 
 • Monitorowanie i wspieranie ogólnego stanu środowiska UC (ujednoliconej komunikacji) 
 • Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji 
Service Desk (L1, L2)

Dział Obsługi (L1, L2) 

Wsparcie użytkownika 

 • Odbieranie żądań przychodzących od ponad 3500 użytkowników przez pocztę elektroniczną (e-mail) i telefon 
 • Kontrola umożliwiania dostępu za pomocą macierzy praw dostępu 
 • Zdalna pomoc użytkownikom za pomocą różnych narzędzi 
 • Zarządzanie prawem dostępu użytkowników do rozmaitych usług korporacyjnych 
 • Zbieranie wszelkich zgłoszeń problemów i próśb oraz przekazywanie ich do zespołów rozwoju, analiz biznesowych i zapewniania jakości 
 • Tworzenie kont dla użytkowników w różnych usługach korporacyjnych

Pierwsza linia wsparcia (L1)  

 • Pomoc na pierwszym poziomie (odbieranie telefonów i przychodzących zapytań e-mailowych)  
 • Przetwarzanie zapytań użytkowników w ramach Zarządzania usługami IT (ITSM), a następnie przekazywanie na wyższy poziom  
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów, aktualizacja i instalacja oprogramowania na stacjach roboczych użytkowników   
 • Szybkie rozwiązywanie problemów w zakresie kompetencji w pierwszej linii wsparcia (L1) 
 • Uzyskiwanie stosownych zezwoleń od podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie i zmiany dostępu  

Druga linia wsparcia (L2) 

 • Ulepszone wsparcie techniczne odpowiednich usług  
 • Rozwiązania dotyczące zapytań przekazanych z pierwszej linii wsparcia (L1)  
 • Uczestnictwo w realizacji złożonych wniosków o zmiany  
 • Przekazywanie zapytań do inżynierów sieciowych z trzeciej linii wsparcia (L3), o kompetencjach wykraczających poza drugą linię (L2)  
 • Uczestnictwo w realizacji projektów IT  
 • Obsługa techniczna i administrowanie systemów (ABONA ERP, Active Directory, Email, Cisco Jabber, SharePoint, PowerBI, MS Teams, Fleethand itp.)  
 • Zarządzanie i moderacja masowej komunikacji z wszystkimi użytkownikami 

ERP | CRM Systemy | Giełdy Transportowe
ERP | CRM Systemy | Giełdy Transportowe
 • Wdrażanie systemu  
 • Konfiguracja  
 • Usługi integracji 
 • Migracja danych 

Bezpieczeństwo danych  

 • Bezpieczne przetwarzanie danych 
 • Kontrola dostępu  
 • Szyfrowanie danych 

Wsparcie techniczne  

 • Regularne aktualizowanie 
 • Monitorowanie wydajności 
 • Poprawki do oprogramowania  
 • Pomoc techniczna 
Biznes Analityka (BA)

Zespół Analiz Biznesowych (BA) 

 • Gromadzenie i analiza zapytań 
 • Tworzenie koncepcji realizacji 
 • Optymalizacja procesów 
 • Tworzenie specyfikacji wymagań dotyczących oprogramowania (SRS) 
 • Kontrola wdrożonej funkcjonalności 
 • Tworzenie podręczników użytkownika i przekazywanie informacji o danej funkcji klientowi 
Zespół Deweloperów (DEV)

Zespół Deweloperów

Oferujemy usługi w zakresie technologii informatycznych i świadczymy usługi związane z tworzeniem produktów na zamówienie klienta przy pomocy naszego zespołu programistów.

Obszary naszej specjalizacji obejmują:  

 • Dokładną ocenę potrzeb projektu i precyzyjne sformułowanie wymagań  
 • Projektowanie solidnej architektury projektów z uwzględnieniem skalowalności i wydajności  
 • Ekspertyzę wieloplatformowego rozwoju aplikacji desktopowych, webowych i mobilnych
 • Testowanie w celu zapewnienia zgodności z standardami funkcjonalności, bezpieczeństwa i wydajności
 • Kompleksowe wspracie po uruchomieniu i aktualizacjach dla zapewnienia ciągłej optymalizacji 
Testowanie (QA)

Zespół Zapewnienia Jakości (QA) 

 • Analiza wymagań dla opracowania kompleksowej listy zapytań 
 • Identyfikowanie, rozwiązywanie problemów i naprawa błędów związanych z użytecznością i wydajnością 
 • Sporządzanie szczegółowych raportów i propozycje ulepszeń dla usprawnienia funkcjonowania i UX (doświadczenia użytkownika) 
Zarządzanie Projektami (PMO)

Zespół Zarządzania Projektami (PMO) 

 • Zgodność zarządzania projektem z najlepszymi praktykami, koncepcjami i zaleceniami Instytutu Zarządzania Projektami (PMI),
 • Wdrożenie metodologii zwinnej (Agile) z elastycznym podejściem i dostosowaniem do potrzeb klienta
   • Identyfikacja procesów i przydział zasobów niezbędnych do realizacji projektu, tworzenie macierzy odpowiedzialności (RACI) 
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej i obliczanie budżetu
 • Kontrola realizacji projektu na wszystkich etapach z optymalizacją procesów
 • Regularne raportowanie postępów realizacji projektu
 • Wycena projektu po dostarczeniu, wsparcie techniczne i przeszkolenie

Nasze Kompetencje

INFRASTRUKTURA IT

 • Building office`s LAN
 • Building datacenter
 • Internet access LANs and Datacenters
 • VPN access 
 • Wired network
 • Wireless network
 • IP telephony
 • Videoconferences
 • Contact Centers
 • Service Desk

BEZPIECZEŃSTWO

 • Czerewony zespół
 • Niebieski zespół
 • Wirtualny Szef Bezpieczeństwa (vCISO) 
 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) 
 • Przygotowywanie i sertyfikacja zgodnie z ISO 27001
 • Audyty bezpieczeństwa IT 
 • Audyty bezpieczeństwa aplikacji internetowych 
 • Procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji

ANALIZA

 • Analiza biznesowa 
 • Modelowanie i analiza procesów 
 • Prototypowanie 
 • Dokumentacja 
 • Instrukcje użytkownika

PMO

 • Zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie produktem 
 • Ustalanie budżetu 
 • Tworzenie zespołu 

PROGRAMOWANIE

 • C#
 • .NET
 • WinForms
 • DevExpress
 • REST API
 • ASP.NET
 • RabbitMQ

TESTOWANIE QA

 • Testowanie manualne (aplikacje desktopowe, mobilne, webowe) 
 • Testowanie interfejsu API   
 • SQL 
 • Wiedza z zakresu Cyklu życia oprogramowania (SDLC) 
 • Śledzenie błędów i zarządzanie testami  
 • Rozumienie procesu Cyklu życia oprogramowania (SDLC) 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

 • Projektowanie wizualne 
 • Badania z udziałem użytkowników 
 • Architektura informacji 
 • Projektowanie responsywne 
 • Projektowanie interakcji 
 • Tworzenie wireframe’ów i prototypowanie

APLIKACJE MOBILNE

 • Android 
 • iOS 
 • Xamarin (MAUI) 

Korzyści z Usług IT ABONA

Small Ok Button
Oszczędzanie: Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem własnego działu informatyczneg
Small Ok Button
Eksperckie Wsparcie Techniczne: Stałe wsparcie techniczne od naszych specjalistów IT w szerokim zakresie tematów
Small Ok Button
Kontrola Jakości: Uwzględnianie nowych wymagań i efektywna optymalizacja wydajności systemu w celu zapobiegania potencjalnym problemom z wydajnością
Small Ok Button
Szybkie Rozwiązywanie Problemów: Skuteczne i szybkie rozwiązywania problemów przez nasz zespół IT

Serwery w TelemaxX

Nasze serwery znajdują się w klimatyzowanych, specjalnie w tym celu zaprojektowanych pomieszczeniach – wyposażonych w monitoring video i zabezpieczonych alarmem. 

Urządzenia gaśnicze gazowe, urządzenie do zasilania bezprzerwowego oraz liczne kopie zapasowe są funkcjami standardowymi serwerowni TelemaxX. 

Dzięki użyciu tych środków gwarantowana jest wysoka dostępność serwerów. W przypadku wystąpienia problemów z serwerem wykwalifikowany personel dostępny jest przez całą dobę. 

Doskonała Wydajność 'Made in Germany'

Firma TelemaxX Telekommunikation GmbH z Karlsruhe została wyróżniona jako Wschodząca Gwiazda Niemiec w dziedzinie kolokacji serwerów, podczas badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Grupę Badawczą (ISG) pod hasłem 'Niemcy: ISG Provider Lens 2019: Chmura internetowa prywatna/hybrydowa – Usługi i rozwiązania Centrów danych' 

Wyróżnienie to potwierdza rangę firmy TelemaxX w sektorze centrów danych dla regionu Karlsruhe już po raz drugi od 2018 r. Dysponując przestrzenią 8000 m², przeznaczoną na centrum danych, firma TelemaxX staje się jednym z 10 wiodących operatorów centrów danych na terenie Niemiec. 

Certyfikacje

ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji firmy TelemaxX został poddany badaniu i wykazał zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013. Zakres certyfikacji obejmuje 'Usługi lokalowe centrów danych firmy TelemaxX IPC 1, IPC 3, IPC 4 oraz IPC 5. 

TÜVIT EN50600, Klasa Dostępności 3

Jednostka certyfikująca TÜV Informationstechnik GmbH potwierdza dla firmy TelemaxX, w odniesieniu do strefy chronionej IPC-5 spełnienie wszystkich wymagań normy EN 50600, Klasy dostępności 3 oraz zgodność ze wszystkimi wymogami dotyczącymi wysokich potrzeb ochrony wg Katalogu kryteriów Jednostki Certyfikującej TÜV. 

ZAMÓW ROZMOWĘ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Serwery w T-Mobile

Firma T-Mobile oferuje solidne rozwiązania hostingowe dla serwerów fizycznych, w ramach swoich najnowocześniejszych centrów danych. Serwery te zintegrowane bezproblemowo z dedykowaną infrastrukturą sieciową danego centrum danych, zapewniając dostęp do zróżnicowanego portfela usług transmisji danych. Organizacje mogą liczyć na firmę T-Mobile jeśli chodzi o bezpieczną i niezawodną obudowę serwerów, skrojoną na miarę ich konkretnych potrzeb biznesowych.

T-Mobile Lider w Centrach Danych w Polsce

T-Mobile, firma w ramach Deutsche Telekom Group wnosi szeroką wiedzę fachową w dziedzinie usług centrów danych. W Polsce firma T-Mobile prowadzi sześć centrów handlowych, zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Owe centra danych, obsługiwane przez T-Mobile stanowią również kluczowe lokalizacje punktów wymiany międzynarodowego ruchu internetowego. 

Certyfikacje

ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji firmy T-Mobile przeszedł kompleksową kontrolę, jaka wykazała pełną zgodność z normami ISO/IEC 27001:2013. 

ISO 22301:2019

Zakres certyfikacji jest bardzo szeroki i obejmuje świadczenie usług komunikacji elektronicznej, usług teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwo oraz utrzymanie i rozwój centrów przetwarzania danych. 

Phone +48 799 352 600 Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Our IT Partners